ŞİRKET POLİTİKAMIZ

Kalite Politikamız

Etkin, verimli, rekabetçi, üstün performansa odaklanmış, uluslararası tanınırlığı ve saygınlığı olan girişimci bir dünya firması olmak amacı ile toplam kalite yönetim anlayışına uygun bir kalite kültürü oluşturmak, iç ve dış paydaşlarımızın bugün ve gelecekteki gereksinim ve beklentilerini karşılamak üzere, üretim, satış süreçlerimizi iyileştirerek, değişim ve gelişimin sürekliliğini sağlamak ve müşteri memnuniyetini ve beklentilerini tümüyle karşılayan ürünü, yasal yükümlülüklerimize uygun olarak, en ekonomik şartlarda, “Sıfır Hata” ile, sürekli ve güvenilir bir kalitede üretmektir.

Çevre Politikamız

Çevreyi gelecek nesillerden ödünç aldığımızın bilinciyle, üretimin her aşamasında çevre gerekliliklerini uygulamak ve faaliyetlerini buna göre sürdürmek, iklim değişikliğine karşı duyarlı, temiz ve sağlıklı bir çevrenin gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak, enerji ve doğal kaynakları verimli kullanmak, kirliliği kaynağında önlemeye çalışmak, tasarımdan ömür çevrimi sonuna kadar tüm süreçlerde olumsuz çevresel etkilerin azaltılmasına yönelik çalışmalarda bulunmak, çalışanlarımızın ve toplumun çevre bilincini arttırmak yönünde faaliyetlerimizi entegre yönetim sistemi ile birlikte bütünleşik bir şekilde yönetmek, dayanıklı tüketim sektöründe çevresel öncülüğümüzle örnek bir kuruluş olmak için tüm gücümüzle çalışmaktır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

Firmamız ve çalışanları olarak, ulusal ve uluslararası yasal mevzuat ve düzenlemelere uyarak, sürekli gelişmeyi temel alan sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı yaratmak, çalışma ortamında ortaya çıkabilecek sağlık ve güvenlik risklerini analiz ederek en aza indirmeye çalışmak, çalışanlar ve ziyaretçilerimiz için yaralanma ve sağlığın bozulmasını engellemeye, uygun bir çalışma ortamı oluşturmaya yönelik uygulamalar yapmak, sıfır iş kazası ve sıfır meslek hastalığı hedefini benimseyerek, gerekli önlemleri alarak verimliliği arttırmaya yönelik faaliyetlerde bulunmaktır.